0

Milpro Dewormer Cat

Milpro is a dewormer with a proven, effective combination of active ingredients that work against tapeworms, roundworms, hookworms, whipworms and heartworms.

More info

  • Buy 2 and save 2%
  • Buy 3 and save 4%
  • Buy 6 and save 5%
Product Variant Price Order
Milpro Cat >2kg 4 tabl €19,15 Add to cart
Milpro Cat >2kg 48 tabl €250,35 Add to cart
Milpro Kitten/Cat Small 24 tabl €57,20 Add to cart

Product disclaimer

De producten van Hill's Prescription Diet worden specifiek ontwikkeld voor gebruik van diagnose door en onder begeleiding van een dierenarts.. Vooraleer u kan overgaan tot het aankopen van dit product, dient u het volgende te bevestigen Uw huisdier werd onderzocht door een dierenarts, welke op basis van zijn diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U heeft begrepen en bent akkoord dat u minstens om de 6 maanden het advies dient in te winnen van uw dierenarts met betrekking tot het gebruik van dit product door uw huisdier. U heeft begrepen en bent akkoord dat, indien de toestand van uw huisdier op enige manier zou verslechteren, u onmiddellijk het advies van uw dierenarts dient in te winnen.

Product information

Milpro is a dewormer with a proven, effective combination of active ingredients that work against tapeworms, roundworms, hookworms, whipworms and heartworms.

Reviews

0 stars based on 0 reviews