0

2 presents for your cat

Some treats for your cat! Completely free with every order through the newsletter 'Week of the pet'! Just ordering these products is not possible.

More info

Product Variant Price Order
Default €6,00 Add to cart

Product disclaimer

De producten van Hill's Prescription Diet worden specifiek ontwikkeld voor gebruik van diagnose door en onder begeleiding van een dierenarts.. Vooraleer u kan overgaan tot het aankopen van dit product, dient u het volgende te bevestigen Uw huisdier werd onderzocht door een dierenarts, welke op basis van zijn diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U heeft begrepen en bent akkoord dat u minstens om de 6 maanden het advies dient in te winnen van uw dierenarts met betrekking tot het gebruik van dit product door uw huisdier. U heeft begrepen en bent akkoord dat, indien de toestand van uw huisdier op enige manier zou verslechteren, u onmiddellijk het advies van uw dierenarts dient in te winnen.

Product information

Some treats for your cat! Completely free with every order through the newsletter 'Week of the pet'! Just ordering these products is not possible.

Reviews

0 stars based on 0 reviews